Szukaj
Szukaj Menu

Spotkanie z Burmistrzem Miasta i Gminy Wleń

W sobotę 26 kwietnia 2014 odbyło się spotkanie robocze mieszkańców wsi z Burmistrzem Miasta i Gminy Wleń, Panem Bogdanem Mościckim. Rozmowa była naprawdę konkretna i pożyteczna, odbyła się w miłej atmosferze w altanie u Mariusza Kołodzieja. W spotkaniu uczestniczyło około 20 osób.

Utwardzenie dróg

Na spotkaniu Pan Burmistrz zdeklarował, że gmina zapłaci za surowiec do utwardzenia dróg dojazdowych na terenie wsi (tłuczeń) pod warunkiem, że zorganizujemy transport i we własnym zakresie rozplantujemy materiał.

Marian Gluza powiedział, że zapewni transport, a nawet sprzęt, który pomoże nam rozplantować tłuczeń. Bardzo dziękujemy.

Dzięki temu będziemy mieli utwardzone drogi dojazdowe bez naruszania środków dostępnych na bieżące działania we wsi.

Zostało już skierowane oficjalne pismo do gminy, sprawa nabrała biegu.

Mamy nadzieję, że tłucznia będzie na tyle, że uda się utwardzić wszystkie odcinki.

IMG_20140426_153133 IMG_20140426_153115 IMG_20140426_153107 IMG_20140426_153057 IMG_20140426_153828

Świetlica

Uruchomienie świetlicy wymaga poważnych środków. Nie jesteśmy w stanie zapewnić ich z pieniędzy, które otrzymujemy co roku na sprawy bieżące. Nie damy rady też zrobić tego własną pracą. Gmina nie ma w chwili obecnej funduszy, aby sfinansować tę inwestycję, zwłaszcza, że Przeździedza przypisana jest do świetlicy w Marczowie.

Jedyną szansą jest próba pozyskania pieniędzy z funduszy unijnych. Nowa transza nie jest jeszcze rozdzielona, więc przed nami daleka droga, ale jest to teoretycznie możliwe.

Projekty unijne będą finansowane wg zasady 80-20 czyli 80% środków będzie z unii, a 20% musi zapewnić gmina. Jeśli zdeklarujemy, że owe 20% inwestycji pokryjemy własną pracą (czyli gmina nie będzie musiała wykładać na to własnych pieniędzy), szanse na taki projekt znacznie rosną.

Pierwszym krokiem jest wpisanie naszej inwestycji do WPI. Jest to wykaz wszystkich inwestycji na najbliższe lata, które w ogóle są brane pod uwagę i pozostają w świadomości Rady Gminy. Wpisu dokonuje Rada Miasta i Gminy Wleń.

Odpowiednie pismo zostało złożone do Rady Miasta i Gminy Wleń. Sprawa nabrała biegu.

IMG_20140426_101218 IMG_20140426_101015 IMG_20140426_104537 IMG_20140426_101252 IMG_20140426_104511 IMG_20140426_101236 IMG_20140426_100822 IMG_20140426_101004 IMG_20140426_101230

Inne sprawy

Złożyliśmy pismo w sprawie instalacji lustra drogowego przy wyjeździe z drogi obok pałacu na główna drogę. Postulowali to Państwo Zduńscy. Faktycznie, to miejsce jest bardzo niebezpieczne, bo widok przesłonięty jest bramą pałacu, a wyjazd znajduje się na zakręcie. Wielokrotnie dochodziło tam do niebezpiecznych sytuacji.

Rozmawialiśmy na temat organizacji imprez plenerowych, np. w najbliższym czasie dnia dziecka. Dowiedzieliśmy się, że możemy liczyć na dofinansowanie takich działań (np. na zakup kiełbasy na grilla, napojów chłodzących, drobnych nagród).

Zbyszek (Berdzik) jest w trakcie załatwiania tablicy z nazwą wsi i tablicy sygnalizującej teren zabudowany (standardowe tablice drogowe), które będą umieszczona przy wjeździe od strony Bystrzycy. Może to zmniejszy liczbę rajdowców wpadających do wsi od tej strony.

Omówiliśmy sprawę zainstalowania w centrum wsi (przystanek przy pałacu) tablicy informacyjnej z mapka i opisem najciekawszych obiektów.